Välkommen att skicka in en intresseanmälan för dig som vill bli Civil Insatsperson (CIP).

Brandskyddsföreningen arbetar för att bygga ut frivilligverksamheten i hela landet under året.